Tagessons Bioenergi
Om företaget GOTFire FireGuard släcksystem Flisförråd Övrigt

Övrigt

Myndighetskrav och försäkringskrav

 

Vid all planering av installation eller byte av värmeanläggning är det viktigt att kontakta berörda myndigheter som kommun samt sotare och försäkringsbolag.

 

Nya utsläppskrav för fastbränsleeldning gäller från 1/7-07. Läs mer på Boverkets hemsida, sidan 148.

 

På Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) hemsida finns information om krav på fastbränsleeldning. Särskilda krav på säkerhetsutrustning för fliseldning finns här under flik 4 sida 13 till 16.

 

Länk till Länsförsäkringars rekommendationer för en säker fliseldning.

 

Krav på lagring av flis finns här under flik 11 på sida 11 och 12.

 

Länsförsäkringar stöder sig på Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK)regelverk vid installation i lantbrukets driftsbyggnader. För andra försäkringsbolag kontakta ditt bolag.

 

Omräkningstal för olika energislag kan du hitta här.