Tagessons Bioenergi
Om företaget GOTFire FireGuard släcksystem Flisförråd Övrigt

FireGuard släcksystem

 

Enda helautomatiska bränslevakten

 

Installera FireGuard släcksystem i din gamla fliseldning och förbättra din säkerhet. All marknadsföring och försäljning sker endast genom Tagessons Bioenergi.

 

Bränslevakt FireGuard 590 övervakar flisanläggningar, larmar och öppnar sprinkler för att släcka brand i stokerskruv. Avkänning av brand görs med hjälp av fyra temperaturgivare som kontinuerligt mäter temperaturen. Om någon givare kommer över inställd temperatur öppnas en magnetventil och vatten sprinklas ner i stokerskruven. Vattnet är inkopplat tills dess att temperaturen sjunkit 2 grader under inställd temperatur. Magnetventilen öppnad då 1 sekund var 8:e sekund. Om temperaturen stiger 20 grader över larmgränsen öppnas magnetventilen helt. Samtidigt som magnetventilen öppnas börjar en larmsignal ljuda och pannan stoppas.
Alla larm indikeras till dess att de blivit kvitterade.
 

Länsförsäkringar som är det i särklass största försäkringsbolaget när det gäller fliseldningsanläggningar rekommenderar att man installerar FireGuard bränslevakt.
 
Minimera riskerna! I Sverige ödeläggs mer än hundra lantbruksbyggnader om året!

 

FireGuard varnar och släcker i ett mycket tidigt skede av brandutvecklingen och begränsar därmed skadorna avsevärt. FireGuard är det enda helautomatiska brandskyddet för fliseldningsanläggningar.

 

Bruksanvising och broschyr för FireGuard finns här.